Dziesięć Negatywnych Czynów

1) Zabójstwo

Pełen czyn zabójstwa składa się z czterech elementów. Są to:
- myśl, intencja zabójstwa,
- obiekt, czyli istota, która jest ofiarą zabójstwa,
- akt zabójstwa, czyli samo morderstwo,
- satysfakcja z dokonanego czynu.

Przykładowo przypadkowe zabicie owada nie jest klasyfikowane jako pierwszy z dziesięciu złych czynów.
Mówi się, że rezultatem zabójstwa jest odrodzenie się w jednym z piekieł.

2) Kradzież (branie tego, co nie zostało dane)

Branie przedmiotów, które nie zostały nam dane może być rozpatrywane w zależności od ilości i wartości ukradzionych dóbr.
Skutkiem jest odrodzenie w świecie głodnych duchów. Jeśli jednak odrodzenie nastąpi w świecie ludzi, wówczas żyjemy bez środków do życia, a nasze rzeczy będą kradzione.

3) Niewłaściwe zachowanie seksualne

Dla osób świeckich punkt ten oznacza utrzymanie właściwej etyki w sferze seksu. Chodzi więc m.in. o nie wdawanie się w romans z czyimś partnerem/ką, o nie uprawianie seksu w obecności wizerunków Trzech Klejnotów, o nie uprawianie seksu z osobą fizycznie upośledzoną lub w ostatniej fazie ciąży.
Rezultatem niewłaściwych działań wynikających z pożądania jest odrodzenie w sferze głodnych duchów, gdzie doświadcza się wielkiego pożądania i wielkiego lgnięcia.

4) Kłamstwo

Kłamstwo oznacza mówienie rzeczy, które nie mają miejsca lub zaprzeczanie rzeczom, które mają miejsce. Istnieją dwa rodzaje kłamstw:
- poważne ("ciemne"),
- lekkie ("białe").

Kłamstwo białe oznacza powiedzenie nieprawdy w sprawach błahych, np. w żartach. Kłamstwa ciemne dotyczą spraw ważnych. Najcięższym z poważnych kłamstw jest udawanie, że jest się urzeczywistnionym nauczycielem lub udawanie, że ma się wgląd w prawdziwą naturę rzeczywistości.

5) Obmowa

Obmowa oznacza działanie mające na celu skłócenie ze sobą innych osób. Przykładowo może to być mówienie każdej z tych osób osobno, że ta druga jej/jego nienawidzi. Jest to wrogie nastawianie osób przeciwko sobie.

6) Szorstka mowa

Są to złe, szorstkie słowa wyrażające złe myśli, niezważające na uczucia innych. Przykładowo może być to mówienie komuś - "Jesteś tępym, beznadziejnie głupim idiotą".

7) Bezmyślna paplanina, plotkowanie

Wyrażanie myśli pożądliwych, gniewnych, głupich - bez ustanku i bez zastanowienia.

8) Zawiść

Stan, gdy widząc u innej osoby coś, co nam się podoba, chcemy to mieć i wolelibyśmy, żeby ta osoba tego nie miała.

9) Zła wola

Pragnienie, by kogoś skrzywdzić. Przykładowo - widząc kogoś szczęśliwego, wolelibyśmy, żeby był nieszczęśliwy. Pragniemy cudzej krzywdy, działaniami ciała, mowy i umysłu.

10) Błędne poglądy

Głoszenie, że nie istnieje prawo przyczyny i skutku, Trzy Klejnoty itp. Jest to duży problem, ponieważ odbiera to wiarę w Dharmę, a tym samym możliwość podążania ścieżką Buddhy. Rezultatem może być odrodzenie w niższych piekłach. Jeśli odrodzimy się w świecie ludzi, będziemy fizycznie upośledzeni - przykładowo nie będziemy mogli słuchać nauk. Jest to najgorsza z negatywności.

Trzy pierwsze punkty odnoszą się do ciała, cztery kolejne do mowy, 3 kolejne do umysłu.

Uwaga: nie należy mylić Dziesięciu Złych Czynów z Dziesięcioma Wskazaniami. Są to dwa różne tematy.

Opracowanie: Bunyu na podstawie wykładów Khenpo Karma Łongjal