Daśabhumika-vibhasa
Traktat o Dziesięciu Stopniach

Arya Nagardżuna


Wstęp do polskiego przekładu
Rozdział 1, Wstęp
Rozdział 2, Wejście na Pierwszy Stopień
Rozdział 3, Szczególne właściwości Pierwszego Stopnia
Rozdział 4, Oczyszczenie Stopnia Radości
Rozdział 5, Czynienie Ślubowań
Rozdział 6, Przebudzenie Bodhicitty
Rozdział 7, Kontrolowanie Umysłu
Rozdział 8, Charakterystyczne cechy Nie-cofania się
Rozdział 9, Łatwa praktyka
Rozdział 10, Usuwanie negatywnej karmy
Rozdział 11, Traktat o zasłudze
Rozdział 12, Nauki o Dana
Rozdział 13, Omówienie Dharma Dana
Rozdział 14, Sposób przyjmowania schronienia
Rozdział 15, Pięć wskazań
Rozdział 16, Wyjaśnienie błędów wynikających z pozostania w domu
Rozdział 17, Wstępowanie do świątyni
Rozdział 18, Powszechne praktyki
Rozdział 19, Cztery karmiczne czyny
Rozdział 20, Koncentracja na Buddach
Rozdział 21, Czterdzieści szczególnych właściwości Buddhy
Rozdział 22, Zapytania o wszechwiedzę Buddhy
Rozdział 23, Całkowita wiedza niejasnych spraw
Rozdział 24, Strofy wychwalające Buddhę
Rozdział 25, Pomoce w osiągnięciu Samadhi Nenbutsu
Rozdział 26, Przypowieść
Rozdział 26, Przypowieść (kontynuacja)