SUTRA SURANGAMA

PIĘĆDZIESIĄT STANÓW
DEMONÓW SKANDH

tom VIII

Oparta na tłumaczeniu na język chiński
dokonanym przez Mistrza Dharmy Paramiti z Indii Centralnych
Proste objaśnienie udzielone przez
Czcigodnego Mistrza Hsuan Hua
Tłumaczenia na język angielski dokonało Towarzystwo Tłumaczenia Tekstów Buddyjskich
Tłumaczenie na język polski wykonał Henryk Smagacz
Towarzystwo Tłumaczenia Tekstów Buddyjskich
Buddyjski Uniwersytet Sfery Dharmy
Buddyjskie Stowarzyszenie Sfery Dharmy
Burlingame, Kalifornia, USA

Osiem przewodnich zasad Towarzystwa Tłumaczenia Tekstów Buddyjskich

  1. Wolontariusz musi uwolnić się od motywacji opartej na osobistej sławie i reputacji.
  2. Wolontariusz musi kultywować pełne szacunku i szczere podejście, wolne od arogancji i próżności.
  3. Wolontariusz musi powstrzymywać się od wyolbrzymiania swej pracy i deprecjonowania pracy innych.
  4. Wolontariuszowi nie wolno stawiać siebie za wzór poprawności i umniejszać pracy innych poprzez wyszukiwanie błędów.
  5. Wolontariusz musi przyjąć umysł Buddy za swój własny.
  6. Wolontariusz musi używać mądrości widzenia rozróżniającego Dharmę, żeby określić prawdziwe zasady.
  7. Wolontariusz musi prosić Szlachetnych Starszych w dziesięciu kierunkach, żeby potwierdzili jego tłumaczenia.
  8. Wolontariusz musi dokładać starań w propagowaniu nauki poprzez drukowanie sutr, tekstów siastr oraz tekstów winaji, kiedy zostanie potwierdzona poprawność tłumaczeń.

SPIS TREŚCI


mahajana.net