Szantidewa

Bodhiczaria-awatara

Rozdział I, Pochwała Bodhiczitty
Rozdział II, Wyznanie skruchy
Rozdział III, Wzbudzenie Bodhiczitty
Rozdział IV, Samokontrola
Rozdział V, Czujność
Rozdział VI, Paramita cierpliwości
Rozdział VII, Paramita entuzjazmu
Rozdział VIII, Paramita medytacji
Rozdział IX, Paramita mądrości
Rozdział X, Poświęcenie zasług