Słownik buddyjski - ,,D''


Strona główna | Lista wszystkich haseł

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

 1. Daruma
 2. Deha-bhoga-pratishtha
 3. Devadatta
 4. Dewadatta
 5. Dewy
 6. Dharani
 7. Dharma
 8. Dharma Buddy
 9. Dharmadhatu
 10. Dharmakaja
 11. Dharmalakszana
 12. Dharmamegha
 13. Dharmata
 14. Dhjana
 15. Dhuta
 16. Dhyana
 17. Dmuchanie
 18. Drishti
 19. Drzewo Bodhi
 20. Dukkha
 21. Duramgama
 22. Dvayanairatmya
 23. Dvi-hetuka
 24. Dwanaście kategorii istot
 25. Dwanaście nidan
 26. Dziesięć Paramit
 27. Dziesięć tysięcy rzeczy
 28. Dziesięć wskazań
 29. Dziewięć sfer Dharmy

Daruma (jap.) → Bodhidharma

Deha-bhoga-pratishtha

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Zestawienie często powtarzające się w Sutrze Lankavatara, odnoszące się do materialnej strony życia; ciało fizyczne, jego dobytek, otoczenie w którym przebywa i porusza się.

Devadatta → Dewadatta

Dewadatta

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

Kuzyn i rywal Buddy, który stale usiłował negować jego nauki i tworzyć rozłamy w Sandze. Próbował zasypać Buddę pod lawiną i udało mu się skaleczyć palec u nogi Buddy. Za przelanie krwi Buddy żywcem wpadł do piekieł.

Sutra Dawnych Ślubowań Bodhisattwy Ksitigarbhy, słownik

Dewy

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]
 1. niebo
 2. dzień
 3. boska istota
 4. świat niebiański
Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Dharani

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[mahajana.net]

Słowo sanskryckie tłumaczone jako jednoczyć i trzymać. Dharani, zwane czasami mantrami, jednoczą wszystkie dharmy i mają niezliczone znaczenia.

Sutra Surangama, glosariusz

Dharma

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Prawo lub Prawda; zjawisko postrzegane umysłem.

[mahajana.net]

Pisana z dużej litery, jak tutaj, Dharma odnosi się do nauk Buddów, które należy praktykować. Pisana z małej litery, dharma odnosi się do rzeczy lub metod, wszystkich tworów zarówno fizycznych, jak i mentalnych.

Sutra Surangama, glosariusz

Prawo, zasada, metoda, norma. Jedno z kluczowych pojęć buddyzmu; ma wiele znaczeń.

 1. Nauka Buddy, na zachodzie zwana buddyzmem. W języku chińskim i w sanskrycie zwana Dharmą Buddy, lub prościej Dharmą.
 2. Specyficzny element psychofizycznego istnienia. Jest ich zwykle sto w Wielkim Pojeździe i od 72 do 86 w różnych tradycjach Hinajany. Sarwastiwadini wymieniają ich 75.
 3. Jedna z metod pielęgnacji, podjęta przez aspirantów, którzy chcą uzyskać święte rezultaty osiągane dzięki praktyce Dharmy Buddy. W takim podejściu recytacja sutr, odprawianie ceremonii, praktykowanie medytacji, recytowanie imion Buddów itd. wszystkie są dharmami.
Sutra Dawnych Ślubowań Bodhisattwy Ksitigarbhy, słownik

Dharma Buddy

Hasło nie sprawdzone

Synonim: Nauka Buddy.

Dharmadhatu

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

Synonim: kraina dharmy.

[ZB]

Można to tłumaczyć jako `dziedzina idei'. Najbardziej pełne określenie wszechświata, obejmujące nie tylko postrzegalny świat zmysłowy, lecz również wszelkie wyobrażalne światy idealne.

[mahajana.net]
 1. Termin używany czasami do wszystkich rzeczy noumenalnych (???) i zjawiskowych.
 2. Termin stosowany również w stosunku do otwarcia się danej osoby ku mądrości Buddhy, lub otwarcia czyjejś własnej krainy Dharmy, po osiągnięciu oświecenia.
Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Dharmakaja

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

Synonimy: ciało prawdy, ciało prawa

[ZB]

Prawda wyobrażona na płaszczyźnie ciała fizycznego i przeciwstawiona mu; jedno z trzech ciał Buddy gdy utożsamiamy go z Absolutem.

[mahajana.net]

Duchowe lub prawdziwe ciało. Ucieleśnienie Prawdy i Prawa. Pierwsze z trzech ciał, Trikaji. Używa się tego określenia, gdy mówi się o trzech ciałach Buddhy, ale w rozdziale VI (Sutry Szóstego Patriarchy) Hui Neng wykazuje, że znajdują się one w czyjejś własnej naturze, kiedy odrzucone zostają złudzenia oraz istnieje czyste rozumienie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Dharmalakszana

Hasło nie sprawdzone

Synonim: zjawiska formalne.

[mahajana.net]
 1. Aspekty, cechy i formy wszystkich rzeczy.
 2. To, że wszystkie rzeczy posiadają tylko jedną naturę, różniąc się jedynie formą.
 3. Również: wgląd w Dharmę, tj. że ktoś ,,uchwycił'' Dharmę. Jeżeli ktoś to posiada, wówczas powinien to puścić.
Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Dharmamegha

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Literalnie 'obłok Dharmy', ostatni z dziesięciu stopni rozwoju Bodhisattwy.

Dharmata

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Ostateczna esencja rzeczy istniejących.

Dhjana → Dhyana

Dhuta

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

Praktyki ascetyczne, które mogą być dobrowolnie podjęte przez podążających drogą pielęgnacji. Tradycyjnie jest ich dwanaście lub trzynaście.

Sutra Dawnych Ślubowań Bodhisattwy Ksitigarbhy, słownik

Dhyana

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

Zobacz też: Zen, Sześć paramit

[ZB]

Stan skupienia, koncentracji umysłu.

[mahajana.net]

Dhjana jest metodą medytacji, w której na początku ktoś siedzi spokojnie, tak, że jego umysł staje się uciszony i spokojny. Celem jest zrozumienie i zyskanie większego wglądu we własny umysł, tak aby ten spokój mógł być zachowany przez cały dzień. Służy to również osiągnięciu większego oświecenia w swoich codziennych czynnościach, by ujrzeć, w którym miejscu zboczyło się ze ścieżki.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Dmuchanie → Krzyki i dmuchanie

Drishti

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Błędny pogląd na naturę rzeczywistości.

Drzewo Bodhi

Hasło nie sprawdzone

Synonimy: Drzewo Pippala, Drzewo Pipal

Zobacz też: Bodhi-Gaya, Stowarzyszenie Maha Bodhi

[SGLOSSARY]

Drzewo, pod którym Budda osiągnął Oświecenie w Bodhi-gaya w Indiach (Bodhi-gaja jest niedaleko miasta Gaya w stanie Bihar, w północnej części Indii). Drzewo Bodhi w Anuradhapura W Sri Lance, zasadzone przez syna Asioki, jest najstarszym historycznym drzewem na świecie.

Hump: 47 #0205

Dukkha

Hasło nie sprawdzone

Synonim: cierpienie.

[mahajana.net]

Gorycz, nieszczęśliwość, cierpienie, ból, niedola, trudność. Istnieją wykazy dwóch, trzech, czterech, pięciu, ośmiu i dziesięciu kategorii; dwiema są: wewnętrzne, tj. fizyczne i umysłowe, i zewnętrzne, tj. atak z zewnątrz; czterema są: narodziny, starzenie się, choroba, i śmierć; ośmioma są te cztery łącznie z bólem rozdzielenia z tym co się kocha, bólem zetknięcia się z tym czego się nienawidzi, bólem niezrealizowania swoich celów, i z bólem który spowodowany jest przez pięć skandh.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Duramgama

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

Synonim: daleko-idący.

[ZB]

Siódmy stopień rozwoju Bodhisattwy.

Dvayanairatmya

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

Zobacz też: Dharma

[ZB]

Dwuaspektowa bezjaźniowość, dwoiste istnienie zarówno zewnętrznych zjawisk (dharma) jak i jednostkowej duszy.

Dvi-hetuka

Hasło nie sprawdzone

Język: pali

[mahajana.net]

Dvi-hetuka-patisandhi Odrodzenie się tylko z dwoma podstawowymi warunkami: alobha (dystans) i adosa (przyjaźń). Osoby określane jako dvi-hetuka-patisandhi nie mogą osiągnąć Ścieżek i Owoców w swym obecnym życiu.

Bodhipakkhiya Dipani

Dwanaście kategorii istot

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]
 1. zrodzone z jaja
 2. zrodzone z łona
 3. zrodzone z wilgoci
 4. zrodzone przez transformację
 5. z formą
 6. bez formy
 7. z myślą
 8. bez myśli
 9. niezupełnie obdarzone formą
 10. niezupełnie pozbawione formy
 11. niezupełnie obdarzone myślą
 12. niezupełnie pozbawione myśli
Sutra Surangama, glosariusz

Dwanaście nidan

Hasło nie sprawdzone

[ZB]

Dwanaście nidan czyli ogniw łańcucha istnienia to:

 1. Avidya: niewiedza albo stan nieoświecony
 2. Samskara: działanie, działalność, koncepcja, skłonność
 3. Vijnana: świadomość
 4. Namarupa: nazwa i forma
 5. Sadayatana: sześć organów zmysłów, tj. oko, ucho, nos, język, ciało i umysł
 6. Sparśa: kontakt, dotyk
 7. Vedana: doznanie, odczucie
 8. Trsna: pragnienie, pożądanie, tęsknota
 9. Upadana: chwytanie, czepianie się, lgnięcie
 10. Bhava: bycie istnienie
 11. Jati: narodziny
 12. Jaramarana: starość, śmierć

Dziesięć Paramit

Hasło nie sprawdzone

Zobacz też: Sześć Paramit, Bodhisattwa

[BCORNER]

Do Sześciu Paramit, które praktykuje Bodhisattwa zostały w późniejszym czasie dodane kolejne cztery, a mianowicie:

 1. Właściwa metoda (lub właściwe środki)
 2. Ślubowania
 3. Przejawianie się 10 mocy
 4. Prawdziwe rozumienie wszystkich dharm (praw)

Dziesięć tysięcy rzeczy

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

Wszystkie rzeczy, zawierające wszystkie rzeczy o charakterze noumenu i fenomenu. Również: sposoby, wszystkie metody, tak jak w: ,,mistrz powinien znać dziesięć tysięcy metod'' nauczania.

Dziesięć tysięcy użyte jest w znaczeniu całości, całkowitości, ilości tak wielkiej, że jest niepoliczalna.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Dziesięć wskazań

Hasło nie sprawdzone

[WIKI]

Dziesięć buddyjskich wskazań:

 1. Nie zabijać
 2. Nie kraść
 3. Nie pragnąć seksu
 4. Nie kłamać
 5. Nie pić alkoholu [narkotyki też są wykluczone]
 6. Nie mówić o błędach innych
 7. Nie chwalić się
 8. Nie być skąpym
 9. Nie wpadać w gniew
 10. Nie oczerniać Trzech Klejnotów

Powyższe wskazania pochodzą z Brahmadżali, sutry z kanonu mahajany. Istnieje również Brahmadżala hinajany, różniąca się od wcześniej wspomnianej.

Te wskazania oraz ich przekaz istnieje m.in. w Japonii, jest tam szczególnie praktykowany i przyjmowany zarówno przez osoby świeckie jak i mnichów, ale w różnej formie.

Wskazania te są wskazaniami Bodhisattwy, co odróżnia je od wskazań hinajany i innych, oznacza to że właściwe ich przyjęcie od osoby, która otrzymała ich prawidłowy przekaz czyni z upasaki Bodhisattwę świeckiego w oparciu o przyjęte wskazania.

Dziewięć sfer Dharmy

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

Dziewięć sfer istnienia. Są to sfery dharmy:

 1. Bodhisattwów,
 2. Oświeconych do Warunków,
 3. Słuchających Dźwięku,
 4. Bogów,
 5. Ludzi,
 6. Asurów,
 7. Zwierząt,
 8. Głodnych Duchów,
 9. Istot Piekielnych.
Sutra Dawnych Ślubowań Bodhisattwy Ksitigarbhy, słownik

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

mahajana.net