Słownik buddyjski - ,,P''


Strona główna | Lista wszystkich haseł

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

 1. Paramartha
 2. Paramattha
 3. Paramita
 4. Paravritti
 5. Parikamma-nimitta
 6. Parisiuddhi
 7. Piekła
 8. Pięć fundamentalnych warunków namiętności i złudzenia
 9. Pięć pożądań
 10. Pięć skandh
 11. Pięć skupisk
 12. Pole zasług
 13. Potrójny Klejnot
 14. Potrójny Świat
 15. Pradżnia
 16. Prajna
 17. Pramudita
 18. Pratjaja
 19. Pratjekabudda
 20. Pratyekabudda
 21. Prithagjana
 22. Przeciwległy brzeg

Paramartha

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Względna wiedza, światowa prawda

Paramattha

Hasło nie sprawdzone

Język: pali

[mahajana.net]

Paramattha: prawda w sensie ostatecznym; prawda absolutna. Abhidhammattha Sangaha wymienia cztery paramattha dhammy; są to: citta (świadomość), cetasika (czynniki mentalne), rupa (cechy materialne) i Nibbana. Pathavi (element rozciągłości), apo (element ciekłości lub spójności), tejo (element energii kinetycznej) oraz vayo (element ruchu bądź podparcia).

Bodhipakkhiya Dipani

Paramita

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

Zobacz też: Bodhisattwa

[ZB]

Doskonałość, osiągnięcie drugiego brzegu. Bodhisattwa praktykuje sześć cnót doskonałości.

[mahajana.net]

Przekroczenie. Jest sześć, czasem dziesięć praktyk, które służą do przeprawienia się z tego brzegu życia i śmierci na drugi brzeg Nirwany. Paramity są fundamentem praktyki Bodhisattwy.

Sutra Dawnych Ślubowań Bodhisattwy Ksitigarbhy, słownik

,,Dotrzeć na drugi brzeg'' oznacza osiągnąć Kraj Buddy dzięki stosowaniu się do różnych praktycznych metod buddyzmu. Zwykle wymienia się sześć metod, które pozwalają przenieść się ze świata narodzin i śmierci do świata Oświecenia; są to: Ofiara, Moralność, Cierpliwość, Przedsiębiorczość, Koncentracja oraz Właściwy Osąd (czyli Mądrość). Z koncepcji tej wywodzi się japońska tradycja wiosennych i jesiennych tygodni HIGAN.

Nauka Buddy, słowniczek terminów sanskryckich

Paravritti

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

zwrot, przemiana

Parikamma-nimitta

Hasło nie sprawdzone

Język: pali

[mahajana.net]

Nimitta to obraz mentalny, który powstaje w umyśle dzięki praktykowaniu określonych technik skupienia. Obraz postrzegany fizycznie na samym początku koncentracji nazywany jest obrazem przygotowawczym, parikamma-nimitia. Ciągle niestabilny i niewyraźny obraz, który powstaje, gdy umysł osiąga określony poziom skupienia, nazywa się obrazem nabytym, uggaha-nimitta. Jest to obraz mentalny. Całkowicie wyraźny i nieruchomy obraz, który powstaje przy ogromnym skupieniu, nazywa się kontra-obrazem, patibhaga-nimitta. To również jest obraz mentalny.

Bodhipakkhiya Dipani

Parisiuddhi

Hasło nie sprawdzone

Synonim: czysty i spokojny.

[mahajana.net]

Jest to stan, w którym czyjś umysł jest czysty i spokojny, wolny od jakiegokolwiek zła, skalania czy niepokoju. Jest to również pierwotny stan naszej własnej natury. Ten pierwotny stan może być osiągnięty jedynie poprzez całkowite usunięcie jakichkolwiek złych i błędnych myśli.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Piekła

Hasło nie sprawdzone

Zobacz też: Avici

[WIKI]

Piekła (skr. naraka, pali: niraja, niraya) miejsca niewyobrażalnych mąk, gdzie trafia się na skutek złych działań. Czas przebywania w piekłach jest bardzo długi, jednak jest ograniczony i po wyczerpaniu negatywnej karmy możliwe jest odrodzenie się w lepszej formie istnienia. Piekła interpretuje się też jako stany świadomości.

Wyróżnia się osiem piekieł gorących, osiem zimnych, piekła przejściowe oraz piekła sąsiadujące.

Osiem gorących piekieł to:

 1. Samdźiwa "odradzające", "ożywania"
 2. Kalasutra "czarna lina"
 3. Samghata "wzajemnego roztrzaskania", "ściskania i miażdżenia"
 4. Raurawa "płaczące", "lamentu i wycia"
 5. Maharaurawa "wielce płaczące", "wielkiego lamentu i wycia"
 6. Tapana "parzące", "płonięcia"
 7. Mahatapana "wielce parzące", "strasznego płonięcia"
 8. Awići "nie wypuszczające", "nieznośnego bólu"

Osiem zimnych piekieł to:

 1. Arbuda
 2. Nirarbuda
 3. Atata
 4. Hahawa
 5. Huhuwa
 6. Utpala
 7. Padma
 8. Mahapadma

Pięć fundamentalnych warunków namiętności i złudzenia

Hasło nie sprawdzone

[ZB]

Pięcioma fundamentalnymi warunkami namiętności i złudzenia są:

 1. błędne poglądy, które są właściwe dla Triloki albo potrójnego świata;
 2. czepianie się albo lgnięcie w świecie pożądania;
 3. czepianie się albo lgnięcie w świecie formy;
 4. czepianie się albo lgnięcie w świecie bezforemnym, który nadal jest śmiertelny;
 5. stan braku oświecenia albo niewiedzy w Triloce, który jest korzeniem-przyczyną wszelkich dręczących złudzeń.

Pięć pożądań

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]
 1. Sława (władza)
 2. Bogactwo
 3. Seks
 4. Jedzenie
 5. Sen
Wskazania Bodhisattwy, Jiun Sonja

Pięć skandh → Skandha

Pięć skupisk

Hasło nie sprawdzone

[WIKI]

W buddyzmie tzw. pięć skupisk lgnięcia (skr. pancupadanakkandha) to:

 1. forma materialna,
 2. uczucia,
 3. percepcja,
 4. formacje mentalne,
 5. świadomość.

Wszystkie razem, powiązane lgnięciem, tworzą nas to czym naprawdę jesteśmy to właśnie pięć skupisk. To one właśnie generują nasze myśli, emocje, idee i skłonności wszystko co tworzy nasze wyobrażenie "ja" (ego), "nasz świat".

Pole zasług

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

Obszar błogosławieństwa, dobrej pomyślności i zasług. Mieści to w sobie karmiczne założenia, że ktoś czyni dobro w oczekiwaniu nagrody. W przeciwieństwie do tego, zaawansowany buddysta powinien być poza tym stopniem. Winien być wówczas ,,obszarem szlachetności dla rodzaju ludzkiego''.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Potrójny Klejnot

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

Buddowie (w pełni oświecone istoty), Dharma (nauki Buddów) oraz Sangha (wspólnota mnichów i mniszek mogą to być zarówno święci, jak i zwyczajni ludzie, którzy wyrzekli się życia domowego i kultywują Drogę).

Sutra Surangama, glosariusz

Potrójny Świat

Hasło nie sprawdzone

Synonim: triloka.

[mahajana.net]
 1. Sfera pragnienia
 2. Sfera formy
 3. Sfera bezforemna
Sutra Dawnych Ślubowań Bodhisattwy Ksitigarbhy, słownik

Pod pojęciem ,,trzech światów'' rozumie się trzy poziomy istnienia w buddyjskiej kosmologii: kamaloka świat zmysłowej percepcji;

Bodhiczaria-awatara, rozdział VI: Paramita cierpliwości

Pradżnia

Hasło nie sprawdzone

Synonim: Mądrość.

[mahajana.net]

Jest to jedna z sześciu paramit. Umysłowa zdolność, która pozwala bezbłędnie rozumieć życie oraz odróżniać prawdę od fałszu. Ten, kto osiągnął ją w doskonałym stopniu, nazywany jest Buddą. Zatem jest to najsubtelniejsza i najjaśniejsza mądrość, różniąca się od zwykłej ludzkiej inteligencji.

Nauka Buddy, słowniczek terminów sanskryckich

Mądrość, rozumienie, i przenikliwość. Jest to moc uchwycenia podstawowej zasady rzeczy. Termin ten jest często używany ze słowem dżniana, wiedzy w znaczeniu mądrości opartej na bezmiernej wiedzy poznania.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Prajna

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

transcendentna wiedza

Pramudita

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

Zobacz też: Bodhisattwa

[ZB]

Stopień radości, pierwszy z dziesięciu stopni rozwoju Bodhisattwy.

Pratjaja

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

W Buddyzmie posiada to specjalne znaczenie uwarunkowania lub okolicznościowej przyczyny sposobności czy wydarzenia. W przeciwieństwie do ???, hetu jest najbliższą, bezpośrednią przyczyną. Przykładem hetupratjaji lub przyczynowości, jaki jest często stosowany, jest ten, w którym pratjaja jest korzystną glebą dla hetu jako ziarno. Przyczynowość stosowana jest również dla oznaczenia pokrewieństwa, powiązania przyczynowego.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Pratjekabudda

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Pratyekabudda (sanskr.) → Pratjekabudda

Prithagjana

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

prostak, nieokrzesany

Przeciwległy brzeg

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

W przeciwieństwie do samsary, ciągłego koła narodzin i śmierci, które jest tym brzegiem, przeciwległy brzeg znajduje się poza strumieniem dharmy, który płynie pomiędzy tym a drugim brzegiem. Jest to osiągnięcie Stanu Buddhy.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

mahajana.net