Słownik buddyjski - ,,J''


Strona główna | Lista wszystkich haseł

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

  1. Jana
  2. Jhana
  3. Jnana

Jana

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[mahajana.net]

Pojazd, jakikolwiek środek transportu; termin ten stosowany jest w Buddyzmie w znaczeniu doprowadzania ludzi do wyzwolenia. Dwoma głównymi rodzajami są: Hinajana i Mahajana wielki pojazd.

W Mahajanie istnieje pragnienie rozszerzenia wiedzy o wyzwoleniu by wszyscy jej przestrzegali, oraz pragnienie doprowadzenia wszystkich do stanu Buddhy.

Natomiast w Hinajanie jest więcej z idei samowyzwolenia. W istocie rzeczy, w szerokim spojrzeniu na Buddyzm, Hinajana nie jest odmiennym rodzajem Buddyzmu; jest to może bardziej fundament, zasadnicza podstawa dla jego bardziej zaawansowanego praktykowania w Mahajanie.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Jhana

Hasło nie sprawdzone

Zobacz też: cztery mądrości

[mahajana.net]

Czyt. dżniana

Wiedza; mądrość; określana jako decyzja lub sąd w odniesieniu do zjawisk lub wydarzeń oraz ich zasad, rzeczy oraz ich podstawowych praw.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Jnana

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

Synonimy: wiedza, znajomość

Zobacz też: prajna, aryajnana

[ZB]

Czasem zwykła wiedza spraw świeckich, czasem transcendentna wiedza (synonim dla prajna i aryajnana); poznawczy lub myślowy składnik prajna.


A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

mahajana.net