Słownik buddyjski - ,,K''


Strona główna | Lista wszystkich haseł

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

 1. Kalpa
 2. Kamadhatu
 3. Karma
 4. Karuna
 5. Kasiaja
 6. Kesa
 7. Kleśa
 8. Kontrola urodzin
 9. Koti
 10. Kszamajati
 11. Kuśalamula
 12. Kąpanie Buddy

Kalpa

Hasło nie sprawdzone

Synonim: eon.

[mahajana.net]
1 kalpa
139 600 lat
1000 kalp
1 mała kalpa
20 małych kalp
1 średnia kalpa
4 średnie kalpy
1 wielka kalpa
Sutra Surangama, glosariusz

Mają one różną długość. Podstawowa kalpa ma 139 650 lat. Tysiąc takich kalp tworzy małą kalpę. Dwadzieścia małych kalp składa się na średnią kalpę. Cztery średnie kalpy tworzą wielką kalpę. Czas istnienia systemu świata wynosi cztery wielkie kalpy.

Sutra Dawnych Ślubowań Bodhisattwy Ksitigarbhy, słownik

Okres trwania wszechświata wyrażony liczbą ze 140 zerami.

Daśabhumika-vibhasa, rozdział dwudziesty

Eon, epoka baśniowy okres czasu. Również: okres życia.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Kamadhatu

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Świat pragnienia, jeden z trzech światów (triloka), z których pozostałe to świat formy i świat bezforemny.

Karma

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

Synonim: kamma (pali).

[ZB]

Dosłownie 'działanie', proces i prawo odpłaty moralnej.

[mahajana.net]

Mimo iż początkowo słowo to znaczyło po prostu ,,czyny'', w związku z teorią przyczyn zaczęło ono oznaczać pewnego rodzaju potencjalną siłę, która powstaje jako rezultat popełnionych w przeszłości czynów. Każdy z czynów ma swoje skutki dobre lub złe powodujące cierpienie lub przyjemność w zależności od tego, jaki jest. Czyny mają wpływ na naszą przyszłość; one właśnie określają indywidualny karman każdego. Wierzy się, że przez powtarzanie dobrych czynów gromadzi się dobro, a jego potencjalna siła okaże w przyszłości swój dobroczynny wpływ. Koncepcja ta obejmuje trzy rodzaje uczynków: cielesne, słowne oraz myślowe.

Nauka Buddy, słowniczek terminów sanskryckich

W sanskrycie znaczy działanie. Stąd wynikło jej znaczenie przyczyny i skutku, lub, jak w chińskim, przyczyny i wyników. Oznacza to, że nasze żywoty są rezultatami naszych przeszłych myśli i działań. Nasza przyszłość jest tworzona przez nasze obecne myśli i działania.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Karuna

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Miłość, współczujące serce

Kasiaja

Hasło nie sprawdzone

Synonim: kesa (jap.).

[mahajana.net]

Buddyjska szata mnisia. Istnieją trzy główne rodzaje kasiaji składające się z pięciu, siedmiu i dziewięciu kawałków materiału zszytych razem.

Hokyoki, przypis 26

Kesa (jap.) → Kasiaja

Kleśa

Hasło nie sprawdzone

Synonim: skalania.

Zobacz też: aśrava

[mahajana.net]

Są to troski, kłopoty, cierpienia wynikające z namiętności oraz niewiedzy, które zakłócają i zachmurzają umysł; symbolicznie przedstawione są jako trzy trucizny: pożądanie, wstręt, i ułuda. To są korzenie z których powstaje wiele różnorodnych niepokojów tak wiele, że przypisuje się im liczbę 84000.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Kontrola urodzin

Hasło nie sprawdzone

Synonim: zapobieganie ciąży.

Zobacz też: zabijanie, aborcja

[SGLOSSARY]

Zgodnie z dogmatami buddyjskimi, cykl życia odczuwających istot zaczyna się, gdy świadomość wchodzi do macicy i tradycyjnie uznaje się to z moment poczęcia. Jednakże, nie ma sprzeciwów wobec zapobiegania ciąży bez niszczenia odczuwającego życia. Usuwanie ciąży, konieczne po poczęciu nie jest doradzane.

Tsomo/1995: 101

Czy Buddyzm pozwala na kontrolę urodzeń?

Tak, w zależności od metody. Metody kontroli urodzeń, które zapobiegają poczęciu są dozwolone. Jednak, kiedy doszło do zapłodnienia i świadomość weszła do zapłodnionego jajeczka, sytuacja się zmienia. Tak więc pigułki poronne i inne metody tego typu są odradzane.

Buddhist Union/ Oct.96:5

Koti

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Dziesięć milionów

Kszamajati

Hasło nie sprawdzone

Synonim: postanowienie.

Zobacz też: skrucha

Kuśalamula

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

zasługa, nagromadzenie zasługi

Kąpanie Buddy

Hasło nie sprawdzone

Zobacz też: Vesak

[SGLOSSARY]

Ceremonia, głównie odprawiana w Azji w dzień urodzin historycznego Buddy Śakjamuniego (Vesak), który przypada piętnastego dnia czwartego miesiąca. W tym dniu miniaturowy posąg Śakjamuniego stojącego na lotosowym tronie z prawą ręką wskazującą Niebiosa i lewą skierowana ku Ziemi, kąpany jest w wodzie. W tym czasie składa się ofiary z kwiatów. Cała sanga bierze udział w ceremonii. Zwyczaj wywodzi się z tradycji, która głosi, że tuż po narodzinach Buddy w Gaju Lumbini, dziewięć smoków skropiło Siddhartę, późniejszego Buddę Śakjamuniego, wodą.

Sham: 18 #0324

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

mahajana.net