Słownik buddyjski - ,,M''


Strona główna | Lista wszystkich haseł

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

  1. Mahapradżniaparamita
  2. Mahasattwa
  3. Manas
  4. Manomayakaya
  5. Manovijnana
  6. Manowidżniana
  7. Marga
  8. Mała kalpa
  9. Mula

Mahapradżniaparamita

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

Maha wielki; pradżnia mądrość; paramita wywodzące się z parama: najwyższe, szczytowe; tak więc Mahapradżniaparamita oznacza wielką mądrość metody osiągnięcia przeciwległego brzegu, tj. całkowitego oświecenia.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Mahasattwa

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

Zobacz też: Bodhisattwa

[ZB]

Wielka oświecona istota; często używane łącznie/synonimicznie z Bodhisattwa.

Manas

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Świadomość jako wola istnienia; intuicyjny umysł łączący umysł uniwersalny ze, świadomym lub różnicującym umysłem jednostkowym.

Manomayakaya

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Ciało wolicjonalne

Manovijnana

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Świadomość pojmowana bardziej intelektualnie.

Manowidżniana

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

Manowidżniana określana jest przez Traktat o Widżnianach, jako siódma z widżnian, a mianowicie manas, co oznacza myślenie i ocenianie lub kalkulację. Jest to umysł aktywny, lub aktywność umysłu, ale określenie to jest również stosowane do samego umysłu.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Marga

Hasło nie sprawdzone

Synonim: Tao.

[mahajana.net]

Marga, sposób, droga, słuszna ścieżka, prawdziwa zasada. Droga do wyzwolenia poprzez oświecenie. Prawdziwa, wrodzona natura wszechświata. Termin ten jest stosowany w naukach Lao-Tzu i jego zwolenników, którzy są taoistami. Jest on również stosowany w Buddyzmie w znaczeniu drogi, ścieżki, oraz Dharmy.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Mała kalpa → Kalpa

Mula

Hasło nie sprawdzone

Synonim: Korzeń.

[mahajana.net]

Mula, korzeń, podstawa, to co jest przyrodzone, wrodzona właściwość natury jakiejś osoby, np. może to być szlachetnymi korzeniami lub korzeniami zła w naturze jakiejś osoby. Te ostatnie muszą zostać dokładnie usunięte na drodze do Buddyzmu.

Najbardziej interesującym aspektem korzeni lub wzorców myślowych jest akt, że dana osoba wnosi w to życie wzorce myślowe, które rozwinęła w swoich poprzednich żywotach, na przykład: bycia zagniewanym. Z tych powodów, dana osoba może być często bardzo zagniewana i z powodu swojego przyzwyczajenia do tego miałaby bardzo wielkie trudności, po pierwsze w zrozumieniu tego, a po drugie w usunięciu tego.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

mahajana.net