Słownik buddyjski - ,,W''


Strona główna | Lista wszystkich haseł

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

  1. Warana
  2. Widżniana
  3. Wiek mnichów i mniszek
  4. Wielka kalpa
  5. Wszechświat biliona światów
  6. Wszystko we wszystkim
  7. Wydarzenie przyczynowe
  8. Własna natura

Warana

Hasło nie sprawdzone

Synonimy: przeszkody, awarana

[mahajana.net]

Zasłona, zapora, przegroda; lub określenie dla namiętności czy jakiegokolwiek złudzenia ograniczającego oświecenie. Zawiera ono również odniesienie do czyjejś przeszłej karmy z jej wieloma złymi wzorami myśli, które często pojawiają się w nas, aby stanąć w poprzek naszemu podążaniu słuszną drogą. Zazwyczaj pojawia się to w formie koncepcji, które są błędne, ale z czego nie potrafimy sobie sami zdać sprawy. Tak więc stają się one zaporami do naszego dalszego oświecenia.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Widżniana

Hasło nie sprawdzone

Zobacz też: sześć zmysłów

[mahajana.net]

Umiejętność odróżniania czy postrzegania lub rozpoznawania; rozróżnianie, rozumienie, pojmowanie; wyodrębnianie, inteligencja, wiadomości, nauka, wiedza mądrość.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Wiek mnichów i mniszek → kapłański wiek

Wielka kalpa → Kalpa

Wszechświat biliona światów

Hasło nie sprawdzone

Synonim: Kosmos.

Zobacz też: Kosmologia, Wszechświat, Światów system

[SGLOSSARY]

Jeden z niezliczonych systemów w kosmologii buddyjskiej zawierający bilion światów lub System Słoneczny. Każdy świat ma swoje słońce i księżyc, Górę Sumeru, osiem koncentrycznych kręgów gór rozdzielonych ośmioma kręgami oceanów i cztery zamieszkałe kontynenty. Świat sięga do pierwszego nieba dhayana w Królestwie Form.

Chan: 496

Jeden świat złożony jest z Góry Sumeru, jednego słońca, jednego księżyca, czterech wielkich kontynentów, różnych mórz i oceanów, które je otaczają. Tysiąc takich światów tworzy system małego tysiąca światów. Tysiąc systemów małego tysiąca światów tworzy system średniego tysiąca światów. System średniego tysiąca światów za to tworzy system wielkiego tysiąca światów. Układ światów zazwyczaj odnosi się do systemu trzech tysięcy wielkich tysięcy światów, żeby dowieść, że składa się on z mniejszych układów.

Hua: 232-233

UWAGA

Z buddyjskiego punktu widzenia, Kosmos złożony jest z niezliczonych wszechświatów. W buddyzmie zwykle używa się wyrażenia ,,biliony nad bilionami''. Nasz świat jest jednym z nieskończonych części jednego z niepoliczalnych wszechświatów. Przez to powinniśmy postrzegać nasze problemy i trudności w odpowiedniej oprawie i z odpowiedniej perspektywy.

Editor: na #0635

Wszystko we wszystkim → Jedno jest Wszystkim, Wszystko jest jednym

Wydarzenie przyczynowe → Hetupratjaja

Własna natura → Swabhawa


A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

mahajana.net