Słownik buddyjski - ,,U''


Strona główna | Lista wszystkich haseł

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

 1. Ubhaya
 2. Ucchedadarśana
 3. Udakacandra
 4. Udayabbayanana
 5. Umysł
 6. Umysł Bodhi
 7. Upasaka
 8. Upasika
 9. Upaya
 10. Uprzedzone poglądy
 11. Utpadanirodha
 12. Uwarunkowanie

Ubhaya

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

Zobacz też: anubhaya

[ZB]

Dwojakość (jako przeciwieństwo nie-dwojakości), jedna z kategorii filozofii spekulatywnej.

Ucchedadarśana

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Ucchedadarśana: pogląd że śmierć jest kresem życia przeciwstawiany do poglądu o trwałości jaźni które oba są herezją; pogląd heretyków na świat gdzie rządzi wygaśnięcie i kres przyczynowości.

Udakacandra

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Księżyc w wodzie, porównanie używane dla zobrazowania złudnej natury egzystencji, która jest poza wszelkimi określeniami. Księżyc w wodzie nie jest rzeczywisty, gdyż jest jedynie odbiciem, lecz nie sposób zaprzeczyć temu, że pozornie istnieje.

Udayabbayanana

Hasło nie sprawdzone

Język: pali

[mahajana.net]

Wiedza wynikająca z kontemplacji powstawania i znikania. Jest to pierwsza z dziewięciu wiedzy opartych na wglądzie, składających się na patipada-nanadassana-visuddhi (oczyszczenie przez wiedzę i postrzegania drogi).

Bodhipakkhiya Dipani

Umysł

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

Słowo umysł ma różne znaczenia, z których jedno jest anatomicznym oznaczeniem fizycznego serca, którego schematyczny wykres nie różni się od chińskiego znaku. Odnosi się ono również do serca jako miejsca myślenia i uczuć w jego nie fizycznym sensie, a zatem jako do umysłu. W tym ostatnim znaczeniu jest to interpretowane jako magazyn czyichś wszystkich przeszłych myślowych wzorców dobra i zła. Oczyszczanie go do jego czystego pierwotnego stanu odsłania własną naturę.

Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Umysł Bodhi

Hasło nie sprawdzone

Synonim: Wielki Umysł.

Zobacz też: Bodhisattwa

[SGLOSSARY]

Sanskryt: Bodhicitta, wiet: B?-D? Tâm.

Duch Oświecenia, dążenie do osiągnięcia go, Umysł skupiony na Oświeceniu. Zawiera dwa równoległe aspekty: 1) zdecydowanie osiągnięcia stanu buddy i 2) dążenie do uratowania wszystkich istot.

Editor/Tam:144

Celem praktyk Mahajany jest osiągnięcie Oświecenia i opuszczenia cyklu narodzin i śmierci, tzn. osiągnięcie stanu Buddy. W tradycji Mahajany stanem warunkującym stan buddy jest Umysł Bodhi (bodhicitta), czyli dążenie do osiągnięcia pełnego i całkowitego Oświecenia dla korzyści wszystkich odczuwających istot, ze soba włącznie.

Editor/Zen:7

Buddyzm mądrości i wiary (fragment)

Awatamsaka Sutra stwierdza: ,,Zaniedbywanie Umysłu Buddy, gdy praktykuje się dobre uczynki to działanie demonów''. Te nauki są bardzo prawdziwe. Na przykład, jeśli ktoś wyrusza i nie zna celu swej podróży, czy jego podróż nie jest okrężna, męcząca i bezsensowna? Tak samo jest z praktykującym. Jeśli poświęca dużo wysiłku ale zapomina o celu, jakim jest osiągnięcia stanu buddy dla korzyści swojej i innych, wszystkie jego wysiłki nie przyniosą pożytku w krainach ludzkich i niebiańskich. W końcu on sam będzie wprowadzony w błąd i pozostanie w cyklu narodzin i śmierci, doznając ogromnego cierpienia. Jeśli to nie jest działanie demonów, to czym to jest? Z tego powodu, rozwijanie nadzwyczajnego Umysłu Bodhi, aby przynieść pożytek sobie samemu i innym, powinno być uznawane za zasadniczy krok we wszystkich szkołach Mahajany.

Tam: 31

Buddyzm Czystej Krainy

Słowo 'Bodhi' oznacza 'oświecony'. Są trzy główne stopnie Oświecenia: Oświecenie Śrawakow (słuchaczy); Oświecenie Prateyeka (Samo-Przebudzonych); Oświecenie Buddów. To, czego szukają praktykujący Buddyzm Czystej Krainy, którzy rozwijają Umysł Bodhi, to dokładnie Oświecenie Buddów. Ten stopień jest najwyższym, przewyższającym stopień Śrawaków i Prateyeków, i dlatego nazywany jest najwyższym Oświeceniem lub Najwyższym Bodhi. Ten Najwyższy Umysł Bodhi zawiera dwa główne ziarna Współczucie i Mądrość, które wydzielają wielkie przedsięwzięcie ratowania siebie i innych odczuwających istot.

Powtarzając, Umysł Bodhi, o którym tu mowa, jest najwyższym, idealnym Umyłem Bodhi Buddów, a nie Śrawaków czy Prateyeków.

Tam: 29

Praktykujący powinien jasno rozumieć cel odrodzenia który jest poszukiwaniem uwolnienia od cierpienia siebie i innych odczuwających istot. Powinien myśleć Moja własna siła jest ograniczona, wciąż jestem przywiązany do karmy, co więcej, w tym złu, zanieczyszczonym życiu, okolicznościach i warunkach, które prowadzą do splamień są przytłaczające. To dlatego inne odczuwające istoty i ja sam jesteśmy wciągani w rzekę złudzenia, wędrując Ścieżką Zła od niepamiętnych czasów. Koło narodzin i śmierci kręci się bez końca. Jak mogę znaleźć drogę, żeby się uratować siebie i innych w sposób bezpieczny i pewny? Jest tylko jedno rozwiązanie: szukanie odrodzenia w Czystej Krainie, dążenie do bliskości Buddów i bodhisattwów i poleganie na najwyższym pomyślnym środowisku tej krainy, zaangażowanie w praktykowanie i osiągnięcie Tolerancji Nieurodzenia. Tylko wtedy mogę wejść do złego świata żeby ratować odczuwające istoty. Traktat o Odrodzeniu mówi: ,,Rozwijać Umysł Buddy znaczy dokładnie szukać Stanu Buddy; szukać Stanu Buddy znaczy rozwijać umysł ratowania odczuwających istot; a umysł ratowania odczuwających istot nie jest niczym innym, jak umysłem, który gromadzi wszystkie istoty i pomaga im osiągnąć odrodzenie w Czystej Krainie''.

PL/Dia:33

Patriarcha Tao-ch'o zrozumiał, tak jak patriarcha Chih-i Tien Tai, że ani tworzenie Czystej Krainy ani przywłaszczenie przez wierzących nie jest celem końcowym. Zamiarem wszystkich odczuwających istot jest osiągnąć oświecenie. W rzeczywistości, nikt nie może się odrodzić w Czystej Krainie dopóki on lub ona się nie przebudzi i nie osiągnie oświecenia (Umysłu Bodhi). By poprzeć to zapewnienie, Tao-cho cytuje Wu-lian-shou-ching (Dłuższą Sutrę Amidy)...

Nacisk, jaki Tao-cho kładzie na Umysł Buddy można dojrzeć w fakcie, że rozdział o Umyśle Bodhi jest najdłuższym w An-lo-chi (Zbiorze Pokoju i Błogości), który zajmuje więcej niż ćwierć tekstu.

Saso & Chappell: 44

Historia ilustrująca

W dawnych czasach, starszy mistrz podróżował samotnie krętą, wiejską drogą. Za nim szedł uczeń, niosący jego bagaże. Gdy szli, zobaczyli ziemię, którą rolnik wraz z wołem uprawiali. Niezliczone robaki i owady były okaleczanie przez nich lub zabijane, a ptaki zjadały je. Uczeń zaczął się zastanawiać ,,Jak ciężko jest przeżyć. Będę praktykował z całych moich sił, żeby stać się buddą i uratować te wszystkie stworzenia''. Natychmiast mistrz, który był arhatem i umiał czytać w myślach innych, odwrócił się i powiedział: ,,Pozwól, że poniosę ciężkie torby i pójdę za tobą''. Uczeń był zmieszany, ale zrobił tak, jak mu kazano i zamienił się miejscami z nauczycielem i poszedł na przedzie. Szli dalej. Słońce prażyło, pył wirował wokół nich, droga rozciągała się bez końca, a uczeń stawał się coraz bardziej i bardziej zmęczony. Wkrótce pomyślał ,,Jest tak wiele odczuwających istot i tak wiele cierpienia, jak będę mógł pomóc im wszystkim? Może powinienem pomóc najpierw sobie?''. Natychmiast mistrz, który szedł za nim powiedział: ,,Zatrzymaj się. Teraz ty niesiesz torby i idziesz za mną''. Zmieszany uczeń zrobił, tak jak mu kazano, wiedząc, że nie powinien zadawać pytań. Wziął torby i znów zaczęli wędrować. Sytuacja powtarzała się kilka razy. Mistrz szedł na przedzie, a uczeń za nim, niosąc torby, a potem mistrz niósł torby, aż do południa, kiedy zatrzymali się na posiłek. Wtedy uczeń zebrał się na odwagę i zapytał dlaczego tak robili. Mistrz powiedział: ,,Kiedy miałeś egzaltowane myśli o ocaleniu wszystkich odczuwających istot, byłeś w myślach bodhisattwą, a ja jako arhat musiałem iść za tobą. Ale jak tylko miałeś samolubne myśli o ocaleniu tylko siebie samego, nie byłeś już bodhisattwą, więc byłeś niżej ode mnie latami i praktyką, więc musiałeś nieść moje torby''.

Editor: na

Więcej informacji na temat Umysłu Bodhi w ,,Buddhism of Wisdom and Faith''.

Upasaka

Hasło nie sprawdzone

Zobacz też: Potrójny klejnot

[mahajana.net]

Człowiek świecki, który przyjął schronienie w Potrójnym Klejnocie.

Sutra Dawnych Ślubowań Bodhisattwy Ksitigarbhy, słownik

Upasika

Hasło nie sprawdzone

[mahajana.net]

Żeńska forma od upasaki.

Sutra Dawnych Ślubowań Bodhisattwy Ksitigarbhy, słownik

Upaya

Hasło nie sprawdzone

Język: sanskryt

[ZB]

Zręczne, doraźne środki, sposoby.

Uprzedzone poglądy

Hasło nie sprawdzone

[SGLOSSARY]

Stan lgnięcia do jednej z dwóch skrajności świata względności. Na przykład, legnięcie do bycia lub niebycia, lgnięcie do stałości lub niestałości i tak dalej...

NV Hoa: na

Utpadanirodha

Hasło nie sprawdzone

Synonim: pojawianie się i zanikanie.

[mahajana.net]
 1. Narodziny i śmierć, wytwarzanie i unicestwianie; wszelkie życie, wszystkie zjawiska, posiadają narodziny i śmierć, początek i kres.
 2. W tej sutrze termin ten jest często używany w odniesieniu do pojawiania się i zanikania procesów myślowych. Zasadą jest dlaczego tracić czas unicestwiając niepotrzebne lub błędne myśli, gdy jedyne co należy zrobić to po prostu ich nie wywoływać czy wytwarzać.
Sutra Szóstego Patriarchy, glosariusz

Uwarunkowanie → Hetupratjaja


A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N Ń O P Q R S Ś T U V W X Y Z

mahajana.net